Emnesøgning på 'Kirkebøger' i Langelands Nørre herred, Svendborg amt

Side 1 af 1

Bøstrup sogn - Langelands Nørre herred - Svendborg amt
Ulla Vitus Bering Kirkebøger stikordsregister på hjemmeside 9. februar 2004

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.