Emnesøgning på 'Diverse' i Sunds herred, Svendborg amt

Side 1 af 2

Bjerreby sogn - Sunds herred - Svendborg amt
Irene Denman Diverse
Jeg søger oplysninger om slægten Stougaard Clausen fra Stjoul på Tåsinge. Min tipoldefar Lorents Pedersen Larsen født 3. juni 1837 død 15. august 1899 var broder til Christen Pedersen Larsen født 24. juni 1834 død 28. september 1917 som blev gift med Karen Nielsdatter Stougaard født 25. april 1837 død 2. juni 1922. De fik ingen børn. Men Christen Pedersen Larsen fik en søn med Karen Kirstine Klausen født 5. januar 1873 død 1939. Hun tjenete på gården. Sønnen kom til at hedde Marius Stougaard Clausen født 28. oktober 1901. Han blev gift med Karna Koll Hansen født 2. november 1916. Børn: Kaj Stougaard Clausen og Lilly Stougaard Clausen.

En Troels Nielsen fra Bramming har været i kontakt med Marius hustru og min farmor da hans tiptipoldeforældre Hans Nielsen Larsen og Maren Larsdatter som optræder i min farfar´s anetavle, jo sjovt nok også er mine tiptipoldeforældre, da de er forældre til Lorentz Peder Larsen (min tipoldefar), som igen er far til Hans Peter Martinus Larsen (min oldefar) som er far til min farfar Einar Denman.

På min hjemmeside under Slægten fra Ærø ligger der en link til En historie som omhandler min tipoldefar, Lorents Pedersen Larsen.

Håber der er nogle der kan hjælpe mig.
16. januar 2007
Ann Christensen DiverseJens Rasmussen, født 6. juni 1827 på Tåsinge Han flyttede på et tidspunkt til Rudkøbing, evt. rørpudser, kalkbrænder. Har formegentlig arbejdet på Teglværket i Rudkøbing. 27. april 2010
Bregninge (Tåsinge) sogn - Sunds herred - Svendborg amt
Helle Gjerstrup DiverseHej

Jeg søger at få svar på hvor Niels "Høite" Pedersen og (Anne) Kirstine Christiansdatter blev født? udfra FT er han ca. født i 1753 og hun i 1756, jeg kan ikke finde dem i KB Landet. Kender nogen til disse personer og ved nogen hvor navnet Høite stammer fra.

Landet Kirkebog 1739 – 1811, opslag26, 1780:
Niels Pedersen, ungkarl og Landsoldat i Strammelse og Pigen Anne Kirstine Christiansdatter, ibidem, for ægteskab og slægtskab …? Caverede Per Yder Hansen, … af Frederiksstad, … Troense og Anders Hansen´s Alexander af Strammelse.

Landet Kirkebog 1739 – 1811, opslag158, 1788:
Karen af Fader Niels Höite og Moder Kristine Christiansdatter, i Strammelse. Karen Mortens Datter ibidem bar. Testes Jens Kold, Hans Barfoed, Mikkel …?, Christen Lærke og Jens Frantsen.

svendborg, Sunds, Landet, Strammelse, 33., 98, FT-1787, B3284
Niels Pedersen 34 Gift Mand Huusmand, gaar i Dagleie
Kirstine Christiansdatter 31 Gift hans Kone
Anne Nielsdatter 6 Ugift deres Barn


svendborg, Sunds, Landet, Wornese, , 143, FT-1801, b3577
Niels Pedersen 48 Gift mand Huusmand med jord
Kirstine Christiansdatter 45 Gift Hans kone
Karen Nielsdatter 13 Ugift Datter
Peder Nielsen 11 Ugift søn

Niels Høite og Kirstine Christiansdatter datters bryllup
Landet Kirkebog 1739 - 1811; opslag 43.
Intro, den 5. oktober, viet 24. november 1805, Ungkarl Christoffer Christensen fra Skouballe og Pigen Karen Nielsdatter af Waarøe. Forlovere Niels Høite, Peter …?af Skouballe.

Med venlig hilsen

Helle Gjerstrup
26. oktober 2006
Drejø sogn - Sunds herred - Svendborg amt
Helle Gjerstrup DiverseJeg søger oplysninger om disse personer;

Drejø Kirkebog 1811 – 1814, side 3, 1811:

• Copulerede: den 1ste efter Trinit.(atis); At der intet er til Hinder i det imellem Enkemand af Drejöe Morten Jørgensen og pigen Karen Jørgens Datter fra Kragsnæs, tjenende herpaa Øen, …gaard, forehavende Ægteskab, hverken Slægtskab eller till andre givet Ægteskabs Løvte (Løfte), samt at Skiftet er lovligt sluttet efter velbemeldte Enkemand, og at baade Brudgommen og Bruden have gjennemgaaet de naturlige Børnekopper, derfor indestaae Vi undertegnede Tvende Mænd af Drejøe:

Drejøe d 4de Mai 1811
Hans HIS Jensen
Hans HHS Hansen
Drejø Kirkebog 1811 – 1814, side 9, 1812:

• Johanne Datter af Husfolk paa Drejöe; Morten Jørgensen og Moderen Karen Jørgensdatter, er døbt 2.søndag efter paaske (12. April 1812) - Baaren af Jørgen Jørgensens hustru paa Skaröe, … De øvrige faddere vare: Rasmus Rasmussen, Niels Rasmussen og Johan Jacobsens og Niels Christensens hustruer – alle faddere vare fra Drejöe.

Marstal Kirkebog _1826 – 1832, Confirmerede Piger, side 124:

• Nr. 30, 1827, Johanne Jørgensen, datter af Morten Jørgensen, indsidder i Kragenæs, døbt 2.de søndag efter Paaske 1812, efter afskrift fra Drejöe. Opførsel: Tg + G. Vaccineret 26. september 1823.

Det var Morten Jørgensens 2. ægteskab, han var først gift med:

Drejøe Kirkebog, 1790, side 250…
• 16. søndag ? Trinitatis; At der imellem Morten Banke -barnefødt p.?..- og enken Johanne Jørgensdatter af Byen, som i Dag skal Troloves ikke er Slægtskab eller noget andet som i sin Tid kan være deres forehavende Egteskab hinderligt, at der efter Enkens forrige Sl. Mand er holdt lovlig Skifte og at bemeldte Morten Banke med snareste muligt vil forevise sin Egteskabs Seddel bevidnes af underskrevne:
Anders Jørgensen og Christen Jensen.

Drejöe Kirkebog, 1791, side 254…
• 9.th søndag efter trinitatis, lod Morten Jørgensen, fisker på Drejöe og moderen Johanne Jørgensdatter, deres søn døbe og kaldt Jørgen, frem baaren af Niels Josephsens kone – og som faddere vare: Jens… og Rasmus Mortensen … og …? alle af Drejöe.
• 13. søndag eft. Trinitatis, lod Morten Banke sin Hustrue introducere. (KB255).

Drejöe Kirkebog, 1792, side 258…
• 25. søndag eft. Trinitatis, lod Morten Jørgensen, huusmand paa Drejöe, og moderen Johanne Jørgensdatter deres Søn døbe og kaldt Rasmus, baaren af Anna … na Rasmusdatter. Øvrige faddere: Hans Jensen – Karl? Josephsen - …? og Morten Rasmussen alle af Drejöe.
• :1. jan. 1793, lod Morten Jørgensen, sin Hustrue introducere. KB 259.

Drejöe kirkebog, 1811, side 353, …
• Morten Bankes Kone blev begravet den 17. april i sit alder 59 Aar –
27. september 2006
Egense sogn - Sunds herred - Svendborg amt
Kirsten Rønlov DiverseJeg søger data på Hans Pedersen 27 år og hustru Anna Pedersdatter 33 år.Jeg har fundet dem i Folketællingen 1801 for Egense sogn, men hvor kommer de fra.
19. juli 2005
Kværndrup sogn - Sunds herred - Svendborg amt
charlotte christensen Diversejeg har afskrevet matriklen 1688 for kværndrup sogn.

har kopi af fæstebrev til Rasmus Jensen som fæste
det halve af hans fars Jens Nielsens fæstegaard i 1741.
20. marts 2013
Diverseartikel om Præsterækken HSÅ præstø 1913
nævnt Peder Andersen Clausen, præst i kværndrup, døde i 1715
20. marts 2013
Landet sogn - Sunds herred - Svendborg amt
Helle Gjerstrup DiverseHej

Jeg søger at få svar på hvor Niels "Høite" Pedersen og (Anne) Kirstine Christiansdatter blev født? udfra FT er han ca. født i 1753 og hun i 1756, jeg kan ikke finde dem i KB Landet. Kender nogen til disse personer og ved nogen hvor navnet Høite stammer fra.

Landet Kirkebog 1739 – 1811, opslag26, 1780:
Niels Pedersen, ungkarl og Landsoldat i Strammelse og Pigen Anne Kirstine Christiansdatter, ibidem, for ægteskab og slægtskab …? Caverede Per Yder Hansen, … af Frederiksstad, … Troense og Anders Hansen´s Alexander af Strammelse.

Landet Kirkebog 1739 – 1811, opslag158, 1788:
Karen af Fader Niels Höite og Moder Kristine Christiansdatter, i Strammelse. Karen Mortens Datter ibidem bar. Testes Jens Kold, Hans Barfoed, Mikkel …?, Christen Lærke og Jens Frantsen.

svendborg, Sunds, Landet, Strammelse, 33., 98, FT-1787, B3284
Niels Pedersen 34 Gift Mand Huusmand, gaar i Dagleie
Kirstine Christiansdatter 31 Gift hans Kone
Anne Nielsdatter 6 Ugift deres Barn


svendborg, Sunds, Landet, Wornese, , 143, FT-1801, b3577
Niels Pedersen 48 Gift mand Huusmand med jord
Kirstine Christiansdatter 45 Gift Hans kone
Karen Nielsdatter 13 Ugift Datter
Peder Nielsen 11 Ugift søn

Niels Høite og Kirstine Christiansdatter datters bryllup
Landet Kirkebog 1739 - 1811; opslag 43.
Intro, den 5. oktober, viet 24. november 1805, Ungkarl Christoffer Christensen fra Skouballe og Pigen Karen Nielsdatter af Waarøe. Forlovere Niels Høite, Peter …?af Skouballe.

Med venlig hilsen

Helle Gjerstrup
26. oktober 2006
Lunde sogn - Sunds herred - Svendborg amt
charlotte christensen Diversejeg har afskrevet matriklen 1688 for Lunde sogn 13. november 2004
Sankt Jørgens sogn - Sunds herred - Svendborg amt
charlotte christensen Diversesøger oplysninger om Lars Pedersens forældre Peder Jørgensen og Maren Rasmusdatter, Lars er født i 1815 , faderen har tilnavnet ørboe ??

Søger Morten Rasmussen (672) død 1753 i kogtved
20. marts 2013
Diversehar interesse i Hans Mortensen død 1734 i Kogtved og søn Hans Hansen født 1727
og Peder Larsen Brydegaard ca 1730- 1780

(672)
20. marts 2013
DiverseHar liste over viede og døde i sct. jørgens sogn 1716-1794

Skifte efter Peder Pedersen (674) død 1734 i Kogtved strandhuse
og skifte efter hans kone år 1750
20. marts 2013
DiverseSøger oplysninger og billeder af gården som lå på matrikel 13A i Kogtved, i 1901 beboet af Anders Petersen Juul og hans søster Johannne. 20. marts 2013
Helle Gjerstrup DiverseSlægten Gjerstrup: Søger alt om og efterkommere af:
Hans Gjerstrup, 33, gift, Mølleejer, Husfader, Svendborg
Anne Cathrine Rasmusdatter, 33, Gift, hans kone, Oure, Svendborg Amt
Ida Margrethe Gjerstrup, 3, Ugift, deres børn, her i sognet [Gudbjerg]
Frederik Emil Gjerstrup, 1, Ugift, deres børn, do [Gudbjerg]
19. marts 2006
Sankt Nikolaj sogn - Sunds herred - Svendborg amt
Helle Gjerstrup DiverseHans Gjerstrup, 33, gift, Mølleejer, Husfader, Svendborg
Anne Cathrine Rasmusdatter, 33, Gift, hans kone, Oure, Svendborg Amt
Ida Margrethe Gjerstrup, 3, Ugift, deres børn, her i sognet [Gudbjerg]
Frederik Emil Gjerstrup, 1, Ugift, deres børn, do [Gudbjerg]
19. marts 2006
Skårup sogn - Sunds herred - Svendborg amt
charlotte christensen Diverseefterkommere efter Mette Kirstine Larsen født 03.06.1894
hendes forældre var betyrer af fattiggården
6. november 2010
DiverseHans Pedersen bor i ft 1787 hos sin datter Sidsel, oplysniger om hans familie søges 6. november 2010
Sørup sogn - Sunds herred - Svendborg amt
Helle Gjerstrup DiverseHans Gjerstrup, 33, gift, Mølleejer, Husfader, Svendborg
Anne Cathrine Rasmusdatter, 33, Gift, hans kone, Oure, Svendborg Amt
Ida Margrethe Gjerstrup, 3, Ugift, deres børn, her i sognet [Gudbjerg]
Frederik Emil Gjerstrup, 1, Ugift, deres børn, do [Gudbjerg]
19. marts 2006
DiverseMand: Frederik Gerstorff Hustru: Ida Kirstine Clausen, Ørbæk
Født: Ca. 1774 Født: 28. januar 1791
Død: 23. jan. 1829, sct. Jørgens Død: 13. marts 1866, Gudbjerg
Deres Børn:
1. Henrich Ernst Gjerstrup 2. Marie Amalie Gjerstrup
Født: 25.06.1813 Født: 30.11.1814
Død: ? Død: 12. juni 1816, Sørup KB
3. Marie Amalia Gjerstrup 4. Karen Johanne Gjerstrup
Født: 09.07.1817, gift Mogensen Født: 05.06.1814, gift Petersen
Død: ? Død: 28.07.1894
5. Hans Gjerstrup 6. Erik Gjerstrup
Født: 18.04.1821, Født: 05.12.1823
Død: 22.05.1857, Brændeskov Død: 12. april 1866
7. Claus Mathias Gjerstrup 8. Fritz Gjerstrup
Født: 31.07.1825 Født: 02.01.1829
Død: 10.02.1826 Død: 02.05.1829
19. marts 2006
Strynø sogn - Sunds herred - Svendborg amt
Anders B. Christophersen DiverseAlt vedrørende Strynø før år 1800 har interesse 2. februar 2006

Gå til side 1 2

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.