Emnesøgning på 'Diverse' i Sallinge herred, Svendborg amt

Side 1 af 2

Allested sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Henrik Brandt Diverse 25. oktober 2004
Åstrup sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Finn Kyhn Diverse Se mere om bogen eller evt. køb af den. 15. september 2003
Avernakø sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Finn Kyhn Diverse Se mere om bogen eller evt. køb af den. 15. september 2003
Brahetrolleborg sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Finn Kyhn Diverse her kan du se mere om bl.a. sognet eller køb af bøgerne. 15. september 2003
charlotte christensen Diverseartikel om Præsterækken i storeheddinge sogn HSÅ præstø 1913
nævnt david Seidelin Birch, født i haagerup
27. december 2012
Diernæs sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Finn Kyhn Diverse Se mere om bogen eller evt. køb af den. 15. september 2003
Kirsten Wettergren Diverse Bøger og artikler om lokalhistorie i Diernæs 4. februar 2003
Vagn Andersen DiverseSkifter fra Diernæs, der er til fri afbenyttelse, send mig en mail. Venlig hilsen Vagn Andersen.
Skifterne er : Johan Henrik Andreassen Kokkendorff 1887 – Cathrina Larsdatter 1875 – Andreas Kokkendorff 1840 – Margrethe Andersdatter 1838 – Lars Michelsen 1806 – Cathrina Carlsdatter 1840 – Rasmus Pedersen 1801 – Michel Johansen 1796 – Marie Henriksdatter 1822 – Carl Drejer 1808 – Cathrine Hansdatter 1775 – Peder hansen 1758 – Johanne Christoffersdatter 1797 – Hans Larsen 1779 – Johanne Larsdatter 1815 – Rasmus Johansen 1820 – Maren Hansdatter 1828 – Maren Poulsdatter 1773 – Karen Mortensdatter 1775 – Peder Holgersen 1772 – Johan Jensen 1765 – Maren Rasmusdatter 1785.

14. oktober 2005
Espe sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Søren Wiben DiverseGmd. Knud Andersen, Lundsgård, Findinge 9. marts 2003
Fåborg Købstad sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Leif Sepstrup DiverseOversigt over dømte medlemmer af "Boye Banden" 10. oktober 2003
charlotte christensen Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt Pastor Jeremias Wøldike samt foto af ham, han er født 1819 i faaborg søn af p. Rosensrand Wøldike og Elisbabet Holst 2. januar 2013
Fåborg Landdistrikt sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Finn Kyhn Diverse Se mere om bogen eller evt. køb af den. 15. september 2003
Håstrup sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Vagn Andersen DiverseSkifter Brahesminde – Østrupgård (Svanninge og Håstrup) til fri afbenyttelse, send en mail til Vagn Andersen.
Skifterne er : Christen Christensen 1795 – Ingeborg Nielsdatter 1823 – Anne Marie Christensdatter 1785 – Dorthea Pedersdatter 1772 – Christen Pedersen 1735 – Anders Christensen 1770 -

23. april 2004
Hillerslev sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Finn Kyhn Diverse Se mere om bogen eller evt. køb af den. 15. september 2003
Leif Sepstrup DiverseOversigt over dømte medlemmer af "Boye Banden" 10. oktober 2003
Horne sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
charlotte christensen DiverseBog: ulla Dahlerup, dengang familien var alt
Artikel om en skomager Ingvor majus Clausen og hustru Maren Petra Hansen og familie, billeder af dem

13. april 2014
Krarup sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
charlotte christensen DiverseHar Skifte efter Hans Sørensens kone Anna Andersdatter dør
år 1759 i Snarup
Henders arvinger : Søster Maren Andersdatter gift med
Hans Rasmussen Bødker i Haagerup
Søster Marie Andersdatter gift med Hans Hansen i Krarup
Bror Rasmus Andersen, død efterladt 5 børn
Hans Rasmussen , gift bor i Snarup
Anders Rasmussen 24 aar, tiener i Krarup
Laurs Rasmussen 14 aar, tjener hos enkemanden
Chirsten Rasnus datter 22 tjener i Hundtofte
Anne Rasmus datter 20 aar tjener i Krarup

Jeg søger information hvem søskende-folken Andersens
forældre er ??
20. marts 2013
Diversehar kopi af fæstebrev på Peder Hansen fra krarup
som i 1741 fæste det halve af den helgård hans
far Hans Hansen Smed hidtil har fæstet.
Oplysninger om Hans Hansen Smed søges.

Skifte efter Hans Hansen smed år 1750
20. marts 2013
Lyø sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Finn Kyhn Diverse Se mere om bogen eller evt. køb af den. 15. september 2003
Nørre Broby sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Henrik Brandt Diverse 25. oktober 2004

Gå til side 1 2

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.