Emnesøgning på 'Jeg forsker i sognet' i Sallinge herred, Svendborg amt

Side 1 af 1

Nørre Broby sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Knud Aagaard Jeg forsker i sognetNr.Broby sogn, efterkommere af Rasmus Madsen født i Akkerup, Hårby sogn i 1767 og hans kone Karen Jensdatter som er født i Gummerup, Køng sogn d. 24/9-1769. De havde gården matr.nr.30 "Aagaard", som de fæstede i 1793.
26. januar 2009
Vester Hæsinge sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Bodil Clemensen Jeg forsker i sognetHans Hansen ( Nymand). Nymand efter sin stedfader. Født i Stenløse 1820. Bor i Ny Stenderup fra 1827-28. Dømmmes til 10 år i Horsens Tugthus 1864, efter flere domme ved Muckadells Ekstraret. 22. februar 2005

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.